News

En halv miljon till utveckling av integrerad batterisensor

30 Jun 2016

Energimyndigheten har via samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö beviljat 500 000 kronor till Insplorion i samarbete med Uppsala universitet för att utveckla och utvärdera en fiberoptisk batterisensor baserad på Insplorions… Read more

Miljoner från Mistra för utveckling av gassensorn

27 Jun 2016

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) har inom sitt forskningsprogram Mistra Innovation tilldelat Insplorion i samarbete med Chalmers tekniska högskola 2,8 miljoner kronor. Pengarna ska användas att vidareutveckla Insplorions gassensor för… Read more

Nya och spännande kontakter på TechConnect

02 Jun 2016

TechConnect World är en av världens största mötesplatser där en bred blandning av beslutsfattare inom industri och akademi samlas kring innovativa produkter. Syftet är att låta banbrytande teknologier från universitet,… Read more

Delårsrapport januari-mars 2016

12 May 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2016 Omsättning uppgick till 0 (674) KSEK Rörelsens intäkter uppgick till 384 (748) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 226… Read more

TechConnect Global Innovation Award

22 Apr 2016

Insplorions batterisensor har belönats med TechConnect Global Innovation Award. Bland tusentals innovativa produkter valde en jury av affärsmän och investerare från industrin ut vår batterisensor. Urvalskriterierna har varit hur stor… Read more

Grundargrupp får nästan 30 MSEK

14 Apr 2016

Christoph Langhammer, docent på institutionen för fysik på Chalmers tekniska högskola och en av grundarna och samarbetspartner till Insplorion, har erhållit 28 911 914 kronor från Stiftelsen för Strategisk Forskning… Read more

Helsingfors universitet köper XNano-system

06 Apr 2016

Insplorion har idag sålt ett XNano-system till Institutionen för Kemi på Helsingfors universitet i Finland, docent Susanne Wiedmers grupp. ”Detta är roligt! Det är den andra instrumentförsäljningen vars kund inte… Read more

Proof of concept för mätning i Li-jon-batterier uppnått

30 Mar 2016

Insplorion har nu framgångsrikt genomfört mätningar av laddning i litium-jon batterier med sin sensorteknik. Det är inom ett samarbete med Uppsala universitet där Fredrik Björefors i Kristina Edströms grupp stått… Read more

Insplorion Laboratories. Open for suitable scientific projects

24 Mar 2016

Do you have a suitable scientific project? Welcome to Insplorion Laboratories! There has been a bit of extra activity in the Insplorion lab at Sahlgrenska Science Park lately. In addition… Read more

Apply for PhD position at MULTIMAT

22 Mar 2016

The scientific program MULTIMAT – A multiscale approach to mesostructured materials design, have in great competition been selected for funding by the EU’s framework program Horizon 2020. MULTIMAT includes… Read more