News

Postdoctoral position in plasmonic gas sensing

14 Sep 2016

Vacancy at Insplorion and Chalmers University of Technology We are looking for a highly motivated post doc who will work in the area of nanoplasmonic-metal oxide hybrid material based gas… Read more

Strategic collaboration with multinational component company and AGM Batteries

05 Sep 2016

An American power component company is investing about $50 000 in collaboration with Insplorion and the British battery cell manufacturer AGM Batteries. The aim is to develop a battery cell… Read more

Delårsrapport januari-juni 2016

24 Aug 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2016 Omsättning uppgick till 601 (38) KSEK Rörelsens intäkter uppgick till 880 (127) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 178… Read more

Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

22 Aug 2016

Under senaste tiden har intresset för Insplorions verksamhet ökat. Det har bland annat synts i att flera aktieägare hört av sig till bolaget och gratulerat till framgångarna med mjuk… Read more

Insplorions miljoner – flera ansökningar godkända

11 Jul 2016

Artikel av Emelie Lundgren, Cision Nästan 4 miljoner kronor tillkommer Insplorion efter den senaste månadens beviljade anslagsansökningar. Dessutom har bolagets grundare tilldelats 30 miljoner för vidare forskning på tekniken. Read more

Utveckling av ny sensor för life-science tilldelas en halv miljon kronor

06 Jul 2016

Inom Chalmers tekniska högskolas styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik har Andreas Dahlin, docent på avdelningen Kemi och kemiteknik, tillsammans med Insplorion tilldelats en halv miljon kronor. Pengarna ska användas för utveckling… Read more

Nya intäktsmöjligheter för Insplorion

04 Jul 2016

Artikel i Investerarbrevet.se 20160701 Teknikbolaget Insplorion har tilldelats närmare tre miljoner kronor för att utveckla och kommersialisera en luftkvalitetssensor som är till för att kontrollera graden av luftföroreningar i världens… Read more

En halv miljon till utveckling av integrerad batterisensor

30 Jun 2016

Energimyndigheten har via samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö beviljat 500 000 kronor till Insplorion i samarbete med Uppsala universitet för att utveckla och utvärdera en fiberoptisk batterisensor baserad på Insplorions… Read more

Miljoner från Mistra för utveckling av gassensorn

27 Jun 2016

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) har inom sitt forskningsprogram Mistra Innovation tilldelat Insplorion i samarbete med Chalmers tekniska högskola 2,8 miljoner kronor. Pengarna ska användas att vidareutveckla Insplorions gassensor för… Read more

Nya och spännande kontakter på TechConnect

02 Jun 2016

TechConnect World är en av världens största mötesplatser där en bred blandning av beslutsfattare inom industri och akademi samlas kring innovativa produkter. Syftet är att låta banbrytande teknologier från universitet,… Read more