News

Cooperation with AGM Batteries Ltd in full swing

12 Oct 2016

Insplorion recently visited the battery manufacturer AGM Batteries Ltd in Thurso on the north coast of Scotland. The purpose of the trip was to start up the development project where… Read more

Se filmen #Hemma hos Insplorion

07 Oct 2016

Se Finwire TV:s besök hemma hos Insplorions kontor och laboratorium på Medicinarberget i Göteborg.  … Read more

Nyemission ger elbilar längre körsträcka

05 Oct 2016

Artikel i Investerarbrevet Det noterade teknikbolaget Insplorion går starkt. Extra stort är intresset för bolagets batteriprojekt som kan leda till att elbilar kommer kunna köra minst 25 procent längre. Den… Read more

Företrädesemissionen inleds idag

29 Sep 2016

Idag startar teckningsperioden i Insplorions företrädesemission. Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 18 oktober 2016. Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 10,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas… Read more

World premiere: Insplorion Acoulyte is here

23 Sep 2016

Insplorion introduces the Insplorion Acoulyte, the newest member of the Insplorion Instrument family. Insplorion Acoulyte is the first instrument that enables simultaneous acoustic and optical measurements. Insplorion Acoulyte enables the… Read more

Insplorion AB genomför nyemission

16 Sep 2016

Styrelsen i Insplorion AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 april 2016 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka… Read more

Postdoctoral position in plasmonic gas sensing

14 Sep 2016

Vacancy at Insplorion and Chalmers University of Technology We are looking for a highly motivated post doc who will work in the area of nanoplasmonic-metal oxide hybrid material based gas… Read more

Strategic collaboration with multinational component company and AGM Batteries

05 Sep 2016

An American power component company is investing about $50 000 in collaboration with Insplorion and the British battery cell manufacturer AGM Batteries. The aim is to develop a battery cell… Read more

Delårsrapport januari-juni 2016

24 Aug 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2016 Omsättning uppgick till 601 (38) KSEK Rörelsens intäkter uppgick till 880 (127) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 178… Read more

Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

22 Aug 2016

Under senaste tiden har intresset för Insplorions verksamhet ökat. Det har bland annat synts i att flera aktieägare hört av sig till bolaget och gratulerat till framgångarna med mjuk… Read more