Nya och spännande kontakter på TechConnect

02 Jun 2016

TechConnect World är en av världens största mötesplatser där en bred blandning av beslutsfattare inom industri och akademi samlas kring innovativa produkter. Syftet är att låta banbrytande teknologier från universitet, forskningsinstitut och start-up bolag träffa köpare och partners från större bolag. Årets upplaga gick av stapeln 23-25 maj i Washington DC.

patrik-talking-at-techconnect

Inför årets upplaga hade Insplorion fått TechConnect Innovation Award vilket innebar att VD Patrik Dahlqvist fick presentera sina batteri- och luftkvalitetssensorer inför en stor samling intresserande företagare och investerare. Ett flertal kontakter knöts med bland andra Panasonic, Corning och Medtronic där inledande samtal redan har resulterat i konkretisering och utveckling av de båda sensorprojekten. Patrik hade också möjlighet att bjuda in till den svenska delegationens middag med den svenske ambassadören Björn Lyrvall som värd. En middag som gav ytterligare tyngd i de inledande kontakterna.

”Det gav effekt att få vara i centrum när så många stora aktörer satt i publikhavet”, konstaterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion. ”TechConnect samlar verkligen de viktiga målgrupperna för oss. Nu fortgår arbetet med att utveckla dessa kontakter till kommande samarbeten.”

Insplorions sensorprojekt kring batteri är ett utvecklingsprojekt tillsammans med Volvo, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet med syfte att radikalt effektivisera Li-jon batterier via sensorer inuti batteriets celler.

Insplorions sensorprojekt kring luftkvalitet har som syfte att ta fram en kompakt, robust och samtidigt mätkänslig sensor för de vanligaste hälsofarliga gaserna i stadsluft. Sensorn skall bli navet i en bärbar luftkvalitetsmätare för hälsomedvetna individer i städer, styra luftintaget för fordons kupéventilation samt placeras i stadsmiljö för effektivare styrning av trafik.

Se meddelandet som pdf