Nya intäktsmöjligheter för Insplorion

04 Jul 2016

Artikel i Investerarbrevet.se 20160701

Teknikbolaget Insplorion har tilldelats närmare tre miljoner kronor för att utveckla och kommersialisera en luftkvalitetssensor som är till för att kontrollera graden av luftföroreningar i världens storstäder. Kapitaltillskottet kommer inte bara att få stor betydelse för det specifika projektet, utan ger också Insplorion goda möjligheter till nya intäkter.

Det här innebär att projektet får en helt annan fart framåt. Det ökar också bolagets framtida lönsamhetspotential, säger Patrik Dahlqvist, vd på Insplorion, som är ett teknikbolag noterat på Aktietorget.

Bakom anslaget på 2,8 miljoner kronor står Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Insplorion tilldelas de nya medlen tillsammans med Chalmers tekniska högskola, som också är involverat i projektet. Bakgrunden är den allt sämre luftkvaliteten i många av storstäderna i främst Asien och Latinamerika och de hälsorisker som detta medför.

– Världshälsoorganisationen WHO har satt upp luftföroreningar som den enskilt största miljörelaterade hälsorisken i världen, konstaterar Patrik Dahlqvist.

Under de senaste åren har det visat sig att luftföroreningarna i städerna ofta varierar kraftigt över tid och på olika platser. Det finns därför stort behov av att snabbt, i realtid, kunna mäta luftkvaliteten inom ett specifikt geografiskt område. Detta både för att övervaka att miljöbestämmelser efterlevs och för att kunna sätta in snabba åtgärder, som till exempel att varna invånare och att tillfälligt omreglera trafiken.

– De system som finns i dag är visserligen exakta i sin mätning. Men systemen är så stora och dyra att endast några få är i bruk. De kan inte placeras på de platser där de behövs som allra mest. Vår mätsensor är betydligt mindre och lättare, och kan utan problem placeras på lyktstolpar, trafikljus eller fartkameror. Samtidigt ska de vara lika exakta när det gäller själva mätningen, säger Patrik Dahlqvist, som också poängterar att deras system är betydligt billigare än dagens, både vad gäller tillverkning och installation. Det finns således en stor potentiell efterfrågan på Insplorions teknik.

– Vi har en första prototyp klar i dagsläget. Vi räknar med att ha en produkt klar för försäljning inom ett par år, säger Patrik Dahlqvist.

För samtal med potentiell samarbetspartner

– Den här produkten skulle vi kunna tillverka själv i liten skala. Men ska det ske i större skala är ett samarbete med en producent att föredra. Detsamma gäller försäljningen, säger Dahlqvist, och tillägger att de redan i dag för samtal med större aktörer som bedriver försäljning av system för trafikövervakning. Utvecklingen av tekniken kommer att ledas av ett team från Insplorion, men kommer i huvudsak att ske på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Insplorion marknadsför redan i dag ett mätinstrument som används för att i realtid studera olika reaktioner inom nanoteknik. Men parallellt utvecklar bolaget också sensorsystem som används till mätning av olika sorters applikationer som till exempel i bilbatterier. Insplorions bilbatterisensor har nått proof of concept i ett samarbete med Uppsala universitet. Enligt Patrik Dahlqvist är det inom det sensorsystem som de framtida intäktsmöjligheterna är som allra störst. Eftersom Patrik Dahlqvist håller det för fullt möjligt att Insplorion uppvisar ett plusresultat under nästa år så innebär inte kapitaltillskottet från Mistra att bolaget snabbare kommer ha ett positivt kassaflöde.

– Men det ger oss möjligheter till betydligt större intäkter inom några år, säger han.

Läs artikeln på Privata Affärer