Insplorion tecknar viktigt avtal

06 Dec 2015

Artikel i Investerarbrevet #12 2015

Insplorion tecknar viktigt avtal för den tyska marknaden

Nanoteknikbolaget Insplorion har tecknat ett nytt avtal med en distributör i Tyskland – Europas största marknad för nanoteknik. Avtalet innebär att Insplorions ställning på den tyska marknaden stärks väsentligt.

I mitten av november tecknade Insplorion ett avtal med distributören LOT-QuantumDesign gällande försäljning av Insplorions mätinstrument på den tyska och den österrikiska marknaden.

– Vi känner distributören sedan tidigare och vet att de är kräsna och bara tar in produkter de verkligen tror på. Det talar för att de ser en stor marknadspotential för vår produkt, vilket naturligtvis är väldigt positivt, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion AB.

– Det här gör att vi kan hålla fast vid vårt antagande att försäljningen av mätinstrumentet kommer att vara självbärande under nästa år, fortsätter Dahlqvist.

Tyskland är Europas största marknad för den här typen av instrument och med en lokal distributör har Insplorions chanser till en effektivare marknadspenetrering ökat rejält.

– Potentialen för dagens instrument för de närmsta åren är mellan 50 och 100 instrument i Tyskland, säger Patrik Bjöörn, försäljningsansvarig på Insplorion, som poängterar att varje enskild försäljning inbringar en halv miljon kronor.

Begränsad konkurrens
Insplorion tillverkar ett instrument som gör det möjligt att göra mätningar på nanonivå (se faktaruta) och kunderna utgörs främst av universitet och forskningsinstitut. På lite längre sikt är det teknikindustrin som utgör den största marknaden. Insplorion är i stort sett ensamma om sin teknik – bolagets huvudpatent har godkänts i Japan och behandlas i USA, EU och Kina – och konkurrensen bedöms därför som begränsad.

Insplorion har det senaste året fokuserat på att utveckla sin produkt och börja sälja den som ett mätinstrument på den globala marknaden parallellt med att utveckla en sensor för olika applikationer. I våras gjordes en nyemission – teckningsgraden uppgick till inte mindre än 800 procent – och likviden på 9,6 miljoner kronor används främst till att stärka företagets organisation och marknadsföring.

– Vi har som mål att etablera distribution på alla större marknader globalt och vi bygger detta land för land, säger Bjöörn, som berättar att vid sidan av Tyskland är Storbritannien tillsammans med Frankrike de största marknaderna i Europa.

Förutom mätinstrumentet, som alltså redan marknadsförs, utvecklar Insplorion tekniken för att kunna användas i sensorer med specifika tillämpningar. Tekniken utvecklas bland annat i samarbete med Volvo Technology AB, och just fordonsbranschen bedöms utgöra en betydande marknad för systemet. Insplorion har ansökt om patent för sensorsystemet, och i framtiden ligger en stor potential i licensavtal med bland annat batteritillverkare och tillverkare av elbilar. Kontakter med tillverkare och leverantörer indikerar att systemet är väldigt efterfrågat.

– Här är möjligheterna så pass stora att det snabbt blir miljardbelopp när man börjar kvantifiera, säger Dahlqvist, och pekar främst på det faktum att systemet går att massproducera.

Läs artikeln på Privata Affärer