Insplorion står starkt efter lyckad emission

25 Oct 2016

Artikel i Investerarbrevet.se

Gynnas av globala samarbeten.

Efter en emission som blev rejält övertecknad skruvar nu teknikbolaget Insplorion upp takten i sina utvecklingsprojekt. I första hand handlar det om bilbatteriprojektet, där bolaget nu inlett ett samarbete med en större global aktör, vilket tagit projektet ett steg närmare kommersialisering.

– Jag tror det handlar om att vi är tydliga när det gäller kommunikationen om vad vi gör och hur långt vi har kommit. Dessutom har vi levererat positiva nyheter, säger Patrik Dahlqvist, vd på Insplorion, när han ska förklara det stora intresset för den nyemission som genomfördes under oktober.

Emissionen, som var en företrädesemission, övertecknades fyra gånger, och tillförde bolaget 10,3 miljoner kronor efter emissionskostnader. Enligt Patrik Dahlqvist är emissionslikviden tillräcklig för att finansiera verksamheten de kommande 12 till 18 månaderna.

– Men om vi samtidigt lyckas med att öka försäljningen kan likviden mycket väl räcka tills det av vi står helt på egna ben, alltså tills vi har ett positivt kassaflöde, säger Dahlqvist, som tillägger att det då kan handla om 1,5 till 2 år.

Och i dag finns förutsättningarna för att försäljningen ska komma igång. Insplorion ligger förhållandevis långt fram i sitt batterisensorprojekt. Projektet, som främst fokuserar på batterier till elbilar, handlar om att öka batteriernas kapacitet genom att förbättra batteriernas sensorer. Med bättre batterisensorer är uppskattningen att bilbatteriers kapacitet kan öka med minst 25 procent.

Internationella samarbeten påskyndar utvecklingen
Tidigare under hösten slöt Insplorion ett samarbetsavtal med brittiska AGM Batteries, i syfte är att effektivisera utvecklingen.

– AGM är en naturlig samarbetspartner för oss i just den här fasen då de har sin styrka kring tillverkning av avancerade batterier och inte minst när det gäller en uppskalning till större volymer, säger Dahlqvist.

Av stor betydelse är också överenskommelsen med ett större USA-baserat multinationellt komponentföretag – som än så länge inte vill skylta med sitt namn – som idag finansierar Insplorions och AGMs gemensamma batteriprojekt.

– Det här samarbetet kan vara en ingång till mer långvariga samarbeten där vi licensierar ut våra teknologier till en större aktör, säger Dahlqvist.

Träffar potentiella kunder i USA
Men också när det gäller Insplorions andra projekt är det mycket som tyder på att en kommersialisering rycker närmare. Kunder har visat ett stort intresse för mätinstrumentet Acoulyte, som effektiviserar mätningar på nanonivå.

– Jag ska i dagarna åka till USA och träffa potentiella kunder, berättar Dahlqvist, som tillägger att kunderna inte bara utgörs av universitet och forskningsinstitut.

– Nej, här finns det också industrier inom främst materialutveckling, säger han.

– Det är möjligt att vi kan göra vår första affär när det gäller Acoulyte redan i år, säger Dahlqvist.

Artikeln publicerades 20161021

Läs artikeln på Privata Affärer