Emissionen kraftigt övertecknad

20 Oct 2016

Den 18 oktober 2016 avslutades teckningsperioden i Insplorions företrädesemission. Emissionen tecknades till cirka 45,5 MSEK inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 425 procent. Genom företrädesemissionen emitteras 1 256 396 nya aktier och bolaget tillförs därmed cirka 10,3 MSEK efter emissionskostnader (cirka 0,4 MSEK).

VD Patrik Dahlqvist kommenterar
“Det är glädjande att så många tecknat i emissionen och vi vill passa på att tacka alla som tror på oss. Många har kommit fram och ställt frågor i samband med våra presentationer under teckningsperioden. Med de medel som emissionen inbringar kommer vi kunna ta viktiga steg mot kommersialisering av våra sensorprojekt samt utöka våra försäljningsaktiviteter kring vår instrumentaffär.”

Tilldelning i emissionen
Totalt tecknades emissionen till cirka 45,5 MSEK. 1 227 750 aktier tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 98 procent av emissionsvolymen. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas skickas ut i slutet av denna vecka. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
När emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Insplorion uppgå till 6 281 981 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 942 365 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (”Betald Tecknad Aktie”) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen, vilket beräknas ske under första halvan av november 2016.

Projektledare vid emissionen
InWest Corporate Finance var Insplorions projektledare i samband med emissionen. Aktieinvest FK var emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Patrik Dahlqvist, patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Läs meddelandet som pdf