Recent News

05
Oct
Teknik på atomnivå ger stora pengar

Artikel i Investerarbrevet #10 2015

TEKNIK PÅ ATOMNIVÅ GER STORA PENGAR

Med en färdig produkt som redan är ute på marknaden och med en plattform som är på utvecklingsstadiet, och som bedöms ha en mycket stor marknadspotential...

10
Sep
Insplorion's founder published in Nature Materials

Text from sciencebusiness.net

Chalmers scientists study nanoparticles one by one

Scientists at Chalmers University of Technology have developed a new way to study nanopa...

20
Aug
Delårsrapport januari - juni 2015

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 juni 2015

◦ Omsättning uppgick till 713 KSEK
◦ Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 944 KSEK
◦ Vinst per genomsnittligt antal aktier ef...

06
Jul
Showing new technologies

Insplorion’s customer Karlsruhe Institute of Technology (KIT) uses our measurement equipment to demonstrate some of their new innovations. For example surface-anchored metal-organic frameworks (SURMOFs), a new class of highly porous materi...

24
Jun
Ägarförändring i Insplorion AB

Insplorions största ägare, Almi Invest AB tillsammans med Almi Invest Västsverige AB har sålt hela sitt innehav motsvarande 15,5% av bolaget, till en grupp av 12 investerare. En stor del av aktierna är lock-up på ett år och får inte handla...