Recent News

11
Jul
Insplorions miljoner – flera ansökningar godkända

Artikel av Emelie Lundgren, Cision

Nästan 4 miljoner kronor tillkommer Insplorion efter den senaste månadens beviljade anslagsansökningar. Dessutom har bolagets grundare tilldelats 30 miljoner för vidare forskning på tekniken....

06
Jul
Utveckling av ny sensor för life-science tilldelas en halv miljon kronor

Inom Chalmers tekniska högskolas styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik har Andreas Dahlin, docent på avdelningen Kemi och kemiteknik, tillsammans med Insplorion tilldelats en halv miljon kronor. Pengarna ska användas för utveckling av...

04
Jul
Nya intäktsmöjligheter för Insplorion

Artikel i Investerarbrevet.se 20160701

Teknikbolaget Insplorion har tilldelats närmare tre miljoner kronor för att utveckla och kommersialisera en luftkvalitetssensor som är till för att kontrollera graden av luftföroreningar i värl...

30
Jun
En halv miljon till utveckling av integrerad batterisensor

Energimyndigheten har via samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö beviljat 500 000 kronor till Insplorion i samarbete med Uppsala universitet för att utveckla och utvärdera en fiberoptisk batterisensor baserad på Insplorions patenterade...

27
Jun
Miljoner från Mistra för utveckling av gassensorn

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) har inom sitt forskningsprogram Mistra Innovation tilldelat Insplorion i samarbete med Chalmers tekniska högskola 2,8 miljoner kronor. Pengarna ska användas att vidareutveckla Insplorions g...