Recent News

24
Aug
Delårsrapport januari - juni 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2016
◦ Omsättning uppgick till 601 (38) KSEK
◦ Rörelsens intäkter uppgick till 880 (127) KSEK
◦ Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 178 (-1 419) KSE...

22
Aug
Frågor från aktieägare. Svar från VD Patrik Dahlqvist.

Under senaste tiden har intresset för Insplorions verksamhet ökat. Det har bland annat synts i att flera aktieägare hört av sig till bolaget och gratulerat till framgångarna med mjuk finansiering. Flera har även haft olika följdfrågor och...

11
Jul
Insplorions miljoner – flera ansökningar godkända

Artikel av Emelie Lundgren, Cision

Nästan 4 miljoner kronor tillkommer Insplorion efter den senaste månadens beviljade anslagsansökningar. Dessutom har bolagets grundare tilldelats 30 miljoner för vidare forskning på tekniken....

06
Jul
Utveckling av ny sensor för life-science tilldelas en halv miljon kronor

Inom Chalmers tekniska högskolas styrkeområde Nanovetenskap och nanoteknik har Andreas Dahlin, docent på avdelningen Kemi och kemiteknik, tillsammans med Insplorion tilldelats en halv miljon kronor. Pengarna ska användas för utveckling av...

04
Jul
Nya intäktsmöjligheter för Insplorion

Artikel i Investerarbrevet.se 20160701

Teknikbolaget Insplorion har tilldelats närmare tre miljoner kronor för att utveckla och kommersialisera en luftkvalitetssensor som är till för att kontrollera graden av luftföroreningar i värl...