Recent News

30
Jun
En halv miljon till utveckling av integrerad batterisensor

Energimyndigheten har via samverkansprogrammet FFI Energi och Miljö beviljat 500 000 kronor till Insplorion i samarbete med Uppsala universitet för att utveckla och utvärdera en fiberoptisk batterisensor baserad på Insplorions patenterade...

27
Jun
Miljoner från Mistra för utveckling av gassensorn

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) har inom sitt forskningsprogram Mistra Innovation tilldelat Insplorion i samarbete med Chalmers tekniska högskola 2,8 miljoner kronor. Pengarna ska användas att vidareutveckla Insplorions g...

02
Jun
Nya och spännande kontakter på TechConnect

TechConnect World är en av världens största mötesplatser där en bred blandning av beslutsfattare inom industri och akademi samlas kring innovativa produkter. Syftet är att låta banbrytande teknologier från universitet, forskningsinstitut och start...

12
May
Delårsrapport januari-mars 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2016

  • Omsättning uppgick till 0 (674) KSEK
  • Rörelsens intäkter uppgick till 384 (748) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 226 (-...
22
Apr
TechConnect Global Innovation Award

Insplorions batterisensor har belönats med TechConnect Global Innovation Award. Bland tusentals innovativa produkter valde en jury av affärsmän och investerare från industrin ut vår batterisensor. Urvalskriterierna har varit hur stor påver...