Recent News

06
Jul
Showing new technologies

Insplorion’s customer Karlsruhe Institute of Technology (KIT) uses our measurement equipment to demonstrate some of their new innovations. For example surface-anchored metal-organic frameworks (SURMOFs), a new class of highly porous materi...

24
Jun
Ägarförändring i Insplorion AB

Insplorions största ägare, Almi Invest AB tillsammans med Almi Invest Västsverige AB har sålt hela sitt innehav motsvarande 15,5% av bolaget, till en grupp av 12 investerare. En stor del av aktierna är lock-up på ett år och får inte handla...

18
Jun
Vinnova bidrar med en miljon kronor

Vinnova beviljar bidrag till två utvecklingsprojekt som Insplorion är delaktiga i.

Vinnova har beviljat bidrag till två utvecklingsprojekt där Insplorion är involverad. Dels är det utvecklingsprojektet tillsammans med Volvo...

27
May
Insplorions listningsemission tecknas till över 800 %

Den 25 maj 2015 avslutades teckningstiden i Insplorion AB:s listningsemission. Nyemissionen
tecknades till cirka 70 miljoner kronor av mer än 1000 tecknare. Detta motsvarar en teckningsgrad
på nästan 810 %.

Med anledning av den kr...

22
May
Insplorion på Aktiedagen i Göteborg

Se VD Patrik Dahlqvist, försäljningschef Patrik Bjöörn och grundaren Bengt Kasemo prata om Insplorion på Aktiedagen på Handelshögskolan i Göteborg den 21 maj 2015....